Veteranpolitik

Ny Euro4-norm vil ikke ramme ældre motorcykler

Euro 4 og 5 norm for knallerter og motorcykle (pkt. 7.06.031, 7.06.032 og 7.06.040)
 Det foreslås, at nyregistrerede motorcykler (to-hjulede, tre-hjulede og to-hjulede med sidevogn) fra 1. januar 2017 skal opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2018 skal knallerter opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2021 foreslås der en yderligere skærpelse til luftforureningsnorm Euro 5 for både knallerter og motorcykler. Kravene svarer til bestemmelserne i forordning 168/2013/EU.

Indførelsen af Euro-normerne for motorcykler og knallerter gælder nyindregistrerede køretøjer, og adskiller sig ikke nævneværdigt fra de forandringer køretøjer blev udsat for i 90-erne, hvor lignende regler blev implementeret for biler.

Da vi for nyligt havde et møde i Færdselsstyrelsen, var der bred enighed om, at disse forhold helt klart alene er gældende for nye køretøjer. Færdselsstyrelsen meddelte i øvrigt, at man sjældent havde problemer med at aldersbestemme ældre køretøjer der endnu aldrig havde været indregistreret, dette enten ud fra data om selve køretøjet eller direkte ud fra køretøjets fremtræden.

MhS vil naturligvis følge implementeringen af denne nye lovgivning for motorcykler og knallerter tæt, så vi aktivt har muligheden for at henvende os til rette myndigheder, såfremt vi observerer et skred i den praktiske eksekvering af lovteksten.

Men umiddelbart er der ikke noget der tyder på, at lovgivningen rent administrativt skulle gennemføres på anden vis end lovgivningen blev for bilerne, og vi tror derfor heller ikke at ejere af historiske motorcykler og knallerter vil blive ramt af lovteksten.

Såvel A-plus som Færdselsstyrelsen selv har sidenhen på skrift givet samme opfattelse til kende.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd