MOTORHISTORISK SAMRÅD

KAWA Z MC er tilsluttet Motorhistorisk Samråd, derved støtter KAWA Z MC arbejdet for fornuftige love og regler for vore køretøjer. Kræver dit forsikringsselskab medlemskab af en veteran klub, så er dit medlemskab af KAWA Z MC gyldigt hertil. KAWA Z MC støtter Motorhistorisk Samråd med 23,- kr. om året pr. medlem. HUSK DET GÆLDER VORES RULLENDE KULTURARV.

Vores mand i Motorhistorisk Samråd:

Jan Smedegaard

jansmedegaard@hotmail.com 60 16 48 82

Årmøde 2022

Det Motorhistoriske årsmøde 2022 blev den sidste weekend i november afviklet med flot stor tilslutning fra samrådets medlemsklubber.

Det er 9. gang at Samrådet har indkaldt medlemsklubberne til årsmøde og generalforsamling på Comwell i Middelfart. Den centrale placering og de gode rammer til et så fyldigt arrangement, er svære at finde andre steder. Vi kommer gerne igen den 10. gang.

I år kunne vi faktisk tælle mere end 100 delegerede og gæster ved årsmødet, hvilket er en forøgelse på omkring 10%. Der var dermed også langt flere klubber repræsenteret end tidligere. Selv om vi sad ret tæt i Comwells største mødelokale, er der nok der plads til endnu flere. Du kan jo bede din klub allerede nu om at sætte kryds i kalenderen den sidste lørdag i november 2023.

Fra Formand Steen Rode-Møller fik vi en fyldig beretning på vegne af bestyrelsen. En beretning der både skuer bagud, og også frem i tiden for de historiske køretøjers ve og vel.

Et af punkterne i beretningen, var en tilbagevenden til et emne formanden før har haft med til årsmødet: Hvem skal overtage dine veterankøretøjer, og har du sikret arverækkefølgen, ikke blot den materielle, men også den der handler om interessen for de historiske køretøjer. Også det emne gav god snak i korridoren i pauserne.

Økonomisk kunne vores dygtige kasserer Lisa Mikkelsen fortælle at vi ”desværre” ikke havde opnået det underskud, vi havde budgetteret med sidste år, men i stedet var det blevet til et mindre overskud på finanserne.

Efter en god frokost havde flere af de delegerede nok mest behov for at slå mave. Det blev der dog ikke meget af, for vi havde i år indskrevet Chefjurist Johanne Berner Hansen fra Dansk Bilbrancheråd, til at give de delegerede lidt input om historiske køretøjer set fra hendes vinkel, og det blev et indlægget der virkelig gav noget at tænke over.

Johanne Berner Hansens indlæg kredsede om det, der blev benævnt som de historiske køretøjers Bermudatrekant. Beskrevet som den dysfunktionelle relation mellem Motorstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Forsikringsselskaberne. Det man bør have et særligt fokus på, er behovet for at dokumentere køretøjet. Kort fortalt så bliver dit køretøjs dokumentation et af fremtidens helt centrale omdrejningspunkter.

Også bestyrelsesmedlem Lars Genild, der samtidig er Vicepræsident i FIVA og formand for den vigtige Legislation Commission, gav os en værdifuld indsigt i FIVA kommissionens arbejde, og den internationale fremtid for veterankøretøjerne generelt.

Igen i år var der flere klubber der ønskede optagelse. Følgende 4 klubber og 2 museer blev optaget i år:

• British MC Burgundia
• Lidenlund Veteranbilklub
• Jensen Owners Club
• Dansk Lastbil Nostalgi
• Jysk Automobil Museum
• VW & Retro Museum

I Motorhistorisk Samråds er der nu 133 klubber og museer og samlet nu næsten 32.000 medlemmer.

Alt i alt blev det et supergodt årsmøde, med god debat om væsentlige emner for os alle. Hvor vi alle fik brugt pauserne til få talt med de øvrige repræsentanter for veterankøretøjsDanmark. Et netværk man kun kan sætte pris på.

Forside – Motorhistorisk Samråd

På Motorhistorisk Samråds hjemmeside kan du finde referater fra Årsmøder, aktuelle sager og meget nyttigt information.

Støt vore sponsorer:

Veteranforsikring til biler og motorcykler | GF Forsikring

Jyllak Pulver og Industrilakering