Events

  • EVENTS 2020

25-27 september: KAWA TRÆF HAMBURG. Kirchenstrasse 15A, 21224 Nenndorf/Rosengarten

17 oktober kl. 14.00. Generalforsamling KawaZ MC DK på Fjelsted Skov Hotel og Konference.

Generalforsamling i Kawa Z MC DK INDKALDELSE

Efter mange gode år med velment styring af de aktive ildsjæle, har vores kære klub nået et stadie hvor en reform og demokratiseringsproces er tiltrængt, hvis vi skal forsætte den positive udvikling.

Den udtænkte organisationsplan skal sikre en beslutningsdygtig og demokratisk valgt ledelse som tager sig af regionale såvel som nationale opgaver og beslutninger.

Den nuværende Junta indkalder derfor til styremøde den 17/10 2020 kl. 14.00 på:

Fjelsted Skov Hotel og Konference, Store Landevej 92, 5592, Ejby

Der vælges på denne dag 8 mand der konstituerer sig med:

1 sekretær (national tovholder) 1 øst regional tovholder, 2 øst medlemmer, 1 vest regional tovholder,

 2 vest medlemmer, 1 suppleant

Sekretæren indsamler referater fra møder og samarbejder med bogholderiet og webmaster, sekretæren kan ikke stemme i regionerne, da et treparts udvalg altid har en afgørelse, derimod har sekretæren den afgørende stemme i nationale anliggender hvis der er stemmelighed i regionerne.

Regions tovholderen indkalder til møder i sin region og rapportere til sekretæren.

Regionerne beslutter selv ture og sammenkomster, regionerne skal sikre lokal forankring og sammenhold.

Er der behov for nationale møder kan det holdes mellem de 3 tovholdere, der er dog også stadig junta facebook gruppen til debatter.

Alle der har betalt kontingent på 300 kr. for år 2020, er velkommen og har stemmeret på generalforsamlingen.

Der kan ikke afgives brevstemmer eller stemmefuldmagter.

Inden valget vil den nuværende junta redegøre for de planer de har arbejdet efter og de mål der er nået, samt fremlægge det sidste 1½ års regnskab og gøre rede for klubben tilstand, herunder antal betalende medlemmer.  Her efter de går af.

Medlemmer der ønsker at stille op og være med til at præge klubbens fremtid, skal meddele dette skriftligt på mail:  junta@kawazmc.dk senest den 03/10-2020, Hvis der er under 8 personer der har meldt sig, vil der kunne vælges mellem de tilstedeværende ved generalforsamlingen.  Hvis der er mere end 8 der har meldt sig, vil der blive afstemning mellem de opstillede.

Klubben er vært ved kaffe og kage, ønsker man at spise/overnatte er der gode muligheder på stedet, information om dette fås på 64 88 16 60 eller info@fjelstedskov.dk  www.fjelstedskov.dk

Med venlig hilsen, Den samlede KawaZ junta. 

Bjarne Kristensen, Jan Wermer, Ivan Hjortskjold, Søren Rask og Frede.

Opstillings liste: (Opdateres)

Erik Frede Frederiksen

Søren Rask

Ivan Hjortskjold

Jan Wermer Andersen