Foreningen

KawaZmc

KawaZmc er en forening for mænd, som vil hjælpe hinanden med,
at holde liv i de gamle Kawasakier og ellers overholde en af få klubregler:     

Hvis det ikke er sjovt, er det forbudt!

Klubben er stiftet d. 14. august 2004 i Horbelev på Falster.

Betingelse for at være medlem er, at man er en mand, der ejer mindst en Kawasaki med modelbetegnelsen Z.

Formålet er at holde liv i de legendariske Z Kawasaki´er, ved at hjælpe hinanden med dele og erfaringer og samtidig have det sjovt.

Vi kan derfor nøjes med 2 paragraffer:

  • paragraf 1

Betingelse for at være medlem er, at man er en mand der ejer mindst en Kawasaki hvor stelnummeret starter med KZ. (Godkendte afvigere: Z1 og K4)

(Godkendte afvigere: Z1 og K4)

  • paragraf 2

Hvis det ikke er sjovt, er det forbudt.

Vi er p.t. godt 90 betalende medlemmer i klubben, som er spredt ud over hele landet.

Det koster 200 kr. årligt i kontingent, første betaling sker ved indmeldelse, derefter forfalder betalingen hvert år senest den 01-04. Indmeldelsesgebyr udgør 100,-

Den daglige drift varetages af en kassemester og en webmaster som vederlagsfrit samler trådene. Herudover er det frit for alle medlemmer at tage initiativ til ture og møder eller komme med indlæg til klub eller hjemmeside. Ved arrangementer kan klubben om nødvendigt lægge ud eller stå som garant. Dette aftales dog med kassemesteren på forhånd.

Indlæg til siden sendes til webmaster, som så forestår upload til hjemmesiden

frede@kawazmc.dk
( webmaster forbeholder sig ret til at udøve censur ).Klubbens valuta reserver henstår på en foreningskonto.

Vi mødes på aftalte træf o.l. rundt om i landet. Ind imellem udveksler vi erfaringer og evt. problemløsninger via telefon eller mail, og ikke mindst på vores facebook gruppe, Kawazmc

Hvorfor kun for mænd??? – Nu er der jo mange pige klubber, vi er vist den eneste ene kun for mænd, men piger er naturligvis velkomne på ture o.s.v.